Fysisk aktivitet och dess roll i viktbehandling

July 19, 2023 | 6 min läsning | 1032 ord

Vad räknas som fysisk aktivitet

Enligt WHO* innefattar fysisk aktivitet alla kroppsrörelser som förbränner energi 1. Detta kan omfatta allt från strukturerade aktiviteter som sport och organiserade träningspass, till vardagliga rörelser som att gå, leka, dansa, trädgårdsarbete, eller hushållsarbete. Det är en bred term som omfattar alla former av rörelse, och är därmed inte begränsad till formella övningar eller träningsrutiner. Intensiteten av fysisk aktivitet kan variera från låg (lätta rörelser), till måttlig (ex. promenad eller cykel), och hög (ex. löpning eller intensiva sporter). 12 Man talar ofta om träning*, vilket syftar till planerad och strukturerad fysisk aktivitet 3, eller motion*, som syftar till att utföra träning med det specifika målet att förbättra hälsan.

Ansträngningen vid fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan individer. En lågintensiv övning för en person kan vara ett högintensivt träningspass för en annan 4. Det är viktigt att ta detta i beaktning när man talar om fysisk aktivitet för individer i viktbehandling.

Fördelar med fysisk aktivitet

Att motion förbättrar hälsan råder det inga tvivel om, men exakt vad är fördelarna, och hur mycket behöver man röra på sig för att märka av dem?

All form av rörelse påverkar kroppen positivt så länge man inte skadar sig. Även små förändringar kan göra stor skillnad 5. Ju mer motion man utför, desto bättre påverkas i regel hälsan. Detta gäller oavsett ålder och är särskilt viktigt för ett barns nuvarande och framtida hälsa 67. När det kommer till regelbunden högintensiv träning är det dock viktigt att man vilar tillräckligt mellan passen, för att undvika skador och överträning 89.

De hälsofördelar som kommer med fysisk aktivitet är omfattande och sträcker sig över både fysiska och mentala aspekter av välbefinnande. På det fysiska planet kan regelbunden träning bidra till att förbättra hjärt-kärlhälsan, öka bentätheten, förbättra motoriska färdigheter och öka insulinkänsligheten, med mera. Psykologiska fördelar innefattar bland annat minskad risk för ångest och depression, förbättrad kognitiv funktion och förbättrad självkänsla. Dessutom har fysisk aktivitet visat sig bidra till en förbättrad kroppssammansättning och en förbättrad profil av blodfetter, även om det inte nödvändigtvis leder till viktnedgång 4. 2310

Fysisk aktivitet i viktminskningsbehandling

Fysisk aktivitet har många hälsofördelar, men dess roll i viktminskning är mindre självklart. Många tror att ökad motion leder till viktnedgång, men forskningen visar på att träning i sig självt inte har någon nämnvärd inverkan på viktnedgången 411. Detta innebär inte att fysisk aktivitet bör utelämnas ur behandlingen. Faktum är att regelbunden motion bidrar till att förbättra flertalet hälsoaspekter som ofta påverkas negativt av obesitas - såsom insulinkänslighet, blodtryck, blodfetter och psykisk hälsa. 3

I viktminskningsbehandling har maten tveklöst störst påverkan på behandlingsresultatet 1213. Äter man hälsosammare och minskar sitt energiintag, så går man ner i vikt. Att träna ökar sannerligen energiåtgången, men det påverkar även aptiten 14. Om man inte kombinerar träningen med kostbehandling är risken därför hög att man ökar sitt intag av energi i takt med vad träningen förbrukar, vilket resulterar i att vikten inte minskar som förväntat 3. Kombinerar man fysisk aktivitet och en hälsosam kost uppnår man dock inte bara tidigare nämnda hälsoeffekter, utan även en ökad viktminskning i jämförelse med endast kostbehandling 1213. Det är därför viktigt att inte missta träning som en enskild lösning på viktminskning, utan se det som ett komplement till en hälsosam kost.

Summering

Fysisk aktivitet är viktigt för att upprätthålla god hälsa - men kan medföra en ökad aptit som påverkar viktminskningen. Den generella tilltron till att motion räcker för att minska i vikt kan vara demotiverande för en person i viktminskningsbehandling som inte når sitt viktmål trots att de engagerat sig i fysisk aktivitet.

I viktminskningsbehandling är maten viktigast, och bör därför ligga i fokus. Fysisk aktivitet bör användas som ett komplement och anpassas till individens motivation och förutsättningar.

En kombination av hälsosam kost och fysisk aktivitet är det bästa sättet att uppnå både god hälsa och en hälsosam vikt.

Ordlista

*WHO - World Health Organization, FN:s fackorgan för hälsofrågor som arbetar med målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa.

*Träning och motion - Planerad och strukturerad fysisk aktivitet, där motion har det huvudsakliga målet att förbättra hälsa, fysisk kapacitet eller välbefinnande snarare än att uppnå prestationsmål.

Ytterligare läsning om fysisk aktivitet

NHS (National Health Service) guidelines för fysisk aktivitet baserat på fysiskt tillstånd och ålder

WHO (World Health Organization) guidelines för fysisk aktivitet baserat på fysiskt tillstånd och ålder


 1. WHO - definition av fysisk aktivitet
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Physical Activity Basics. (2020)
 3. Cox CE. Role of Physical Activity for Weight Loss and Weight Maintenance. Diabetes Spectr. 2017 Aug;30(3):157-160. doi: 10.2337/ds17-0013. PMID: 28848307; PMCID: PMC5556592.
 4. Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas hos barn och ungdomar
 5. 1177 - rörelse är livsviktigt
 6. NHS - age specific exercise guidelines
 7. WHO - age specific exercise guidelines
 8. Kreher JB, Schwartz JB. Overtraining syndrome: a practical guide. Sports Health. 2012 Mar;4(2):128-38. doi: 10.1177/1941738111434406. PMID: 23016079; PMCID: PMC3435910.
 9. Prevention, Diagnosis, and Treatment of the Overtraining Syndrome: Joint Consensus Statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Medicine & Science in Sports & Exercise 45(1):p 186-205, January 2013. | DOI: 10.1249/MSS.0b013e318279a10a
 10. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans. (2018)
 11. Damon L. Swift, Joshua E. McGee, Conrad P. Earnest, Erica Carlisle, Madison Nygard, Neil M. Johannsen, The Effects of Exercise and Physical Activity on Weight Loss and Maintenance, Progress in Cardiovascular Diseases, Volume 61, Issue 2, 2018, Pages 206-213, ISSN 0033-0620
 12. Clark JE. Diet, exercise or diet with exercise: comparing the effectiveness of treatment options for weight-loss and changes in fitness for adults (18-65 years old) who are overfat, or obese; systematic review and meta-analysis. J Diabetes Metab Disord. 2015 Apr 17;14:31. doi: 10.1186/s40200-015-0154-1. Erratum in: J Diabetes Metab Disord. 2015;14:73. PMID: 25973403; PMCID: PMC4429709.
 13. Miller, W., Koceja, D. & Hamilton, E. A meta-analysis of the past 25 years of weight loss research using diet, exercise or diet plus exercise intervention. Int J Obes 21, 941–947 (1997)
 14. Dorling J, Broom DR, Burns SF, Clayton DJ, Deighton K, James LJ, King JA, Miyashita M, Thackray AE, Batterham RL, Stensel DJ. Acute and Chronic Effects of Exercise on Appetite, Energy Intake, and Appetite-Related Hormones: The Modulating Effect of Adiposity, Sex, and Habitual Physical Activity. Nutrients. 2018 Aug 22;10(9):1140. doi: 10.3390/nu10091140. PMID: 30131457; PMCID: PMC6164815.

Vill du veta mer om Evira?

Kontakta oss så berättar vi mer

Boka en gratis introduktion

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort

Senaste nyheter

July 19, 2023

Fysisk aktivitet och dess roll i viktbehandling

Vad räknas som fysisk aktivitet Enligt WHO * innefattar fysisk aktivitet alla kroppsrörelser som förbränner energi . Detta kan omfatta allt från strukturerade aktiviteter som sport och organiserade…

Läs mer

June 22, 2023

Obesitas i barndomen är kopplat till obesitas i vuxen ålder

Barn- och ungdomar med obesitas är mer benägna att ha fortsatt obesitas i vuxen ålder, en trend som ofta kallas "tracking" av barnobesitas. Detta innebär att barnobesitas, som redan utgör en långsi…

Läs mer

May 30, 2023

Kostnaden för obesitas i vuxen ålder

Obesitas bland vuxna är en akut global folkhälsoutmaning som påverkar mer än bara den fysiska hälsan. Under de senaste åren har förekomsten av obesitas hos vuxna ökat stadigt . I Sverige har nu mer …

Läs mer

March 21, 2023

Vad är BMI-SDS och varför behövs det?

Vad är BMI-SDS BMI-SDS står för Body Mass Index Standard Deviation Score och är en utökning av måttet BMI , anpassat för barn och ungdomar som fortfarande växer på längden. BMI-SDS visar relativ v…

Läs mer