Obesitas i barndomen är kopplat till obesitas i vuxen ålder

June 22, 2023 | 4 min läsning | 702 ord

Barn- och ungdomar med obesitas är mer benägna att ha fortsatt obesitas i vuxen ålder, en trend som ofta kallas "tracking" av barnobesitas. 12 Detta innebär att barnobesitas, som redan utgör en långsiktig hälsorisk för barnet, bär med sig en betydande risk att även de mer akuta hälsoriskerna kommer att bestå in i vuxen ålder.

En systematisk metaanalys som studerade 200 777 deltagare från flertalet länder visade att barn och ungdomar med obesitas hade cirka fem gånger högre risk att ha obesitas i vuxen ålder än de utan. Omkring 55 % av barn med obesitas fortsätter att ha obesitas i tonåren, cirka 80 % av ungdomar med obesitas har obesitas i vuxen ålder och ungefär 70 % har fortsatt obesitas när de är över 30 år. 3

En annan studie (kohortstudie) visade även att högt BMI hos de yngsta barnen i åldrarna 2 - 5 år var måttligt associerade med obesitas i vuxen ålder. Barn mellan 2 och 5 år med obesitas hade mer än fyra gånger så hög risk att fortsatt ha obesitas i vuxen ålder. 4 Sambandet mellan barnobesitas och vuxenobesitas är tydligt.

Barnobesitas ökar inte bara sannolikheten för vuxenobesitas, utan det är också förknippat med en ökad risk för flertalet hälsoproblem i vuxen ålder. Dessa inkluderar bland annat typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar, stroke, vissa typer av cancer samt psykisk ohälsa. I en kohortstudie som följde 10 235 män och 4 318 kvinnor drogs slutsatsen att risken för kranskärlssjukdom bland vuxna var associerat med deras BMI vid 7 till 13 års ålder för pojkar och 10 till 13 år för flickor. Dessutom ökade risken i takt med barnens ålder. 5 En annan systematisk studie visade ett liknande resultat. Där påträffade man bevis för sambandet mellan barndomens BMI och att drabbas av typ 2-diabetes, högt blodtryck och kranskärlssjukdom. 6 Obesitasbehandling i tidig ålder minskar många av dessa risker. 7891011

Korrelationen mellan barnobesitas och obesitas i vuxen ålder är ett väl undersökt och erkänt problem inom folkhälsan. De mekanismer som driver kontinuiteten av obesitas från barndom till vuxen ålder är mångfacetterade, komplexa och omfattar genetiska 12, beteendemässiga 13 samt miljömässiga faktorer. 12 Det är dock tydligt att det är avgörande att ta itu med barnobesitas för att förhindra vuxenobesitas och övriga associerade hälsokorisker.


 1. Evensen E, Wilsgaard T, Furberg AS, Skeie G. Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence in a population-based cohort - the Tromsø Study, Fit Futures. BMC Pediatr. 2016 May 10.
 2. Nationellt vårdprogram för behandling av obesitas hos barn och ungdomar
 3. Simmonds M, Llewellyn A, Owen CG, Woolacott N. Predicting adult obesity from childhood obesity: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2016 Feb.
 4. EFreedman DS, Khan LK, Serdula MK, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson GS. The relation of childhood BMI to adult adiposity: the Bogalusa Heart Study. Pediatrics. 2005 Jan
 5. Jennifer L. Baker, Ph.D., Lina W. Olsen, Ph.D., and Thorkild I.A. Sørensen, M.D., Dr.Med.Sci., Childhood Body-Mass Index and the Risk of Coronary Heart Disease in Adulthood
 6. Park MH, Falconer C, Viner RM, Kinra S. The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review. Obes Rev. 2012 Nov.
 7. Danielsson,P., et al., Five-year outpatient programme that provided children with continuous behavioural obesity treatment enjoyed high success rate. Acta Paediatr, 2016.
 8. Danielsson,P., et al., Response of severely obese children and adolescents to behavioral treatment. Arch Pediatr Adolesc Med,2012. 166(12): p. 1103-8.
 9. Danielsson,P., et al., Importance of age for 3-year continuous behavioral obesity treatment success and dropout rate. ObesFacts, 2012. 5(1): p. 34-44.
 10. BORIS årsrapporter
 11. O'Connor,E.A., et al., Screening for Obesity and Intervention for Weight Management in Children and Adolescents: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA,2017. 317(23): p. 2427-2444.
 12. Zhou B, Gao W, Lv J, Yu C, Wang S, Liao C, Pang Z, Cong L, Dong Z, Wu F, Wang H, Wu X, Jiang G, Wang X, Wang B, Cao W, Li L. Genetic and Environmental Influences on Obesity-Related Phenotypes in Chinese Twins Reared Apart and Together. Behav Genet. 2015 Jul.
 13. Savage JS, Fisher JO, Birch LL. Parental influence on eating behavior: conception to adolescence. J Law Med Ethics. 2007 Spring

Vill du veta mer om Evira?

Kontakta oss så berättar vi mer

Boka en gratis introduktion

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort

Senaste nyheter

July 19, 2023

Fysisk aktivitet och dess roll i viktbehandling

Vad räknas som fysisk aktivitet Enligt WHO * innefattar fysisk aktivitet alla kroppsrörelser som förbränner energi . Detta kan omfatta allt från strukturerade aktiviteter som sport och organiserade…

Läs mer

June 22, 2023

Obesitas i barndomen är kopplat till obesitas i vuxen ålder

Barn- och ungdomar med obesitas är mer benägna att ha fortsatt obesitas i vuxen ålder, en trend som ofta kallas "tracking" av barnobesitas. Detta innebär att barnobesitas, som redan utgör en långsi…

Läs mer

May 30, 2023

Kostnaden för obesitas i vuxen ålder

Obesitas bland vuxna är en akut global folkhälsoutmaning som påverkar mer än bara den fysiska hälsan. Under de senaste åren har förekomsten av obesitas hos vuxna ökat stadigt . I Sverige har nu mer …

Läs mer

March 21, 2023

Vad är BMI-SDS och varför behövs det?

Vad är BMI-SDS BMI-SDS står för Body Mass Index Standard Deviation Score och är en utökning av måttet BMI , anpassat för barn och ungdomar som fortfarande växer på längden. BMI-SDS visar relativ v…

Läs mer