Ett bättre sätt att behandla barnfetma

  • Bättre resultat
  • Färre besök till klinken
  • Mindre stress

Kliniskt validerad nytta

Evira har framgångsrikt använts av hundratals familjer. Resultaten har utvärderats vetenskapligt av forskare vid Karolinska institutet.

Läs mer om vår forskning

Återkoppling i hemmet

Evira är ett digitalt verktyg för klinisk behandling av barnfetma. Behandlingen möjliggör snabb återkoppling mellan familjer och vårdgivare som överträffar traditionella metoder i kliniska studier.

Följ din utveckling

Spara vägningar med en våg som inte visar någon vikt. Evira presenterar lättförståelig relativ utveckling i din app.

Personlig målsättning

Realistiska mål sätts utifrån din familjs villkor baserade på tidigare framgångsrika familjer.

Vårdkontakt vid behov

Kliniken finns enkelt tillgänglig genom Evira när du behöver hjälp och stöd.

Vad familjer säger om Evira

"Det har varit skönt att inte vara ensam i detta och känna att kliniken hela tiden har funnits där för oss och hjälpt oss med support och meddelanden. Det var varit fantastiskt att själva ha mycket kontroll men samtidigt ha tillgång till support från kliniken."

Linda, mamma till Hilda 7 år

"Det gör det lättare att inte behöva se vikten på vågen, utan att istället kunna följa kurvan i appen." 

Tim, 10 år

"Mohamads relativa vikt ökar så fort vi glömmer att registrera vikter under ett par dagar. Den dagliga kontrollen är viktig för oss - det är lättare att rätta till våra vanor när vi ser utvecklingen i appen."

Rola, mamma till Mohamad 10 år

"Dagliga vägningar har blivit en rutin som har lagt ansvaret där det borde vara - på föräldrarna."

Nicklas, pappa till Leo 4 år

Börja med Evira

Kontakta din vårdgivare om du vill ha högkvalitativ behandling med Evira eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
Evira word mark

© Evira AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@evira.se

Samarbeta med oss

Kontakta oss

Integritetspolicy Deklaration om överensstämmelse (DoC) Informationssäkerhetspolicy Kvalitetspolicy