top of page
Armar upp

Ett bättre sätt att behandla barnobesitas

Evira är ett digitalt verktyg för klinisk behandling av barnobesitas. Behandlingen möjliggör snabb återkoppling mellan familjer och vårdgivare. Kliniska vetenskapliga studier visar att resultaten är dubbelt så bra jämfört med traditionella metoder under första behandlingsåret. Vidare studier visar på långsiktig effekt, där resultatet kvarstår efter tre år i behandling. 

En behandling som är anpassad efter dig och dina patienter

Graf-01.png

Datainsamling i hemmet

Dina patienter samlar in mätningar i hemmet med en mätplatta som mäter viktutvecklingen utan att visa siffror. Evira presenterar viktutvecklingen direkt i telefonen på ett lättförståeligt sätt även för den som har språkproblem.

Familj-01.png

Anpassad intervention

Med individuell målsättning, högupplöst mätdata samt patientmeddelanden möjliggörs intervention och uppföljning på familjens villkor med MI-inspirerade behandlingsmetoder.

Stetoskop-01.png

Lägre kostnad

Behov av färre klinikbesök. Effektivare och tätare kommunikation leder till färre inställda besök. En lägre kostnad per patient gör att fler patienter kan vårdas effektivt till samma kostnad. Digitala verktyg möjliggör att nå patienter som bor långt från kliniken.

Evira är en metod och ett digitalt verktyg för behandling av barnobesitas som möjliggör individualiserad behandling och tät kontakt med mindre vårdresurser än tidigare.

EVIRAMETODEN
Ett effektivt sätt att behandla barnobesitas.
Eviras arbetssätt utgår från resultatmål och syftar till att bygga patientens och familjens självständighet och -förtroende.
EVIRA I HEMMET
För snabb feedback och tydligare behandlingsmål.
Dagliga mätningar samlas in via mätplattan som inte visar siffror.

Appen visualiserar relativ viktutveckling för god förståelse och snabb feedback.
EVIRA PÅ KLINIKEN
Motivation och intervention vid avgörande ögonblick.
Vårdgivare har tillgång till hela behandlingshistoriken och utnyttjar behandlingsmetoden i webbgränssnittet.

Evirametoden

Evira-metoden är utformad för att ge familjer det stöd de behöver för att lyckas.

Metoden sätter familjen i centrum och skapar en vårdupplevelse som är både

engagerande och målinriktad. Eviras arbetssätt utgår från resultatmål och syftar till att

bygga patientens och familjens självständighet och självförtroende. 

Empowerment

Vi uppmuntrar familjer att vara aktiva deltagare i sin egen vård. Genom att låta dem välja sina egna förändringar och främja självreflektion, kan de uppnå varaktiga resultat på sina egna villkor.

Proaktiv behandling

Att agera snabbt när en positiv trend bryts är avgörande. Med hjälp av Evira får vårdgivare möjligheten till det. Detta proaktiva tillvägagångssätt hjälper familjer att återställa en positiv utveckling och förebygga en negativ trend.

Målorienterad
Evira-metoden använder sig av grafiska mål för att hålla familjerna engagerade och informerade om deras framsteg. Denna visuella representation av måluppfyllelse hjälper familjer att förstå och nå sina behandlingsmål.
 

Kontinuerligt stöd
Alliansen mellan familjen och vårdgivarna är central. Evira möjliggör och förenklar det för vårdgivarna att kontinuerligt erbjuda stöd för familjerna. Genom att uppmärksamma både positiva och negativa trender med empati skapas en stark och hållbar vårdrelation. 
 

Smidigt och enkelt 

Uppföljning i Evira tar 2-4 minuter per vecka per aktiv patient och behandlingen individualiseras utifrån familjens aktuella behov. Den regelbundna kontakten bidrar till att skapa en stark allians med patienten/familjen.


Utifrån objektiv datainsamling följer du dina patienters arbete mellan besöken. Vi hjälper dig identifiera de patienter som behöver extra stöd när de behöver det som mest.

Högupplösta mätningsrapporter

Vi uppmanar patienterna att samla in mätdata dagligen via vår automatiska mätplatta. Du får tillgång till all data som patienterna samlar in och kan följa trenden över tid.

Skärmavbild 2024-07-01 kl. 14.20.17.png
Skärmavbild 2024-07-05 kl. 11.16.24.png

Följ dina patienters arbete

Få en överblick över hur det går för dina patienter. Sök, filtrera och sortera bland dem för att urskilja de som är i störst behov av extra stöd. Evira hjälper dig att förstå vilka patienter som behöver extra stöttning och med vad.

Upprätthåll kontakten med dina patienter mellan besöken 

Familjerna kan när som helst ställa frågor i appen. Svara på frågor när du har tid och familjerna behöver det. Stärk relationen med dina patienter via kontinuerlig kommunikation.

För att underlätta kommunikationen med familjerna så går meddelanden att översätta till olika språk med hjälp av AI.
 

Skärmavbild 2024-07-05 kl. 09.20.35.png
Skärmavbild 2024-07-05 kl. 11.07.30.png

Invidivanpassad längdtillväxt per patient

Barn med obesitas har ett annat tillväxtmönster än normalviktiga barn. Varje mätning i den uppmätta viktutvecklingen passas ihop med en indviduell längdestimering per patient.Vi använder artificiell intelligens för att estimera en korrekt längdtillväxt flera månader framåt.

Lägre kostnad

Med Evira minskar behovet av klinikbesök, samtidigt som effektivare och tätare kommunikation mellan vårdgivare och patienter minskar andelen inställda besök. Det gör att belastningen på vården minskar och resurser frigörs. 

En lägre kostnad per patient möjliggör att fler patienter kan vårdas effektivt utan att öka de totala kostnaderna. Denna ekonomiska effektivitet innebär att vårdresurser kan fördelas mer rättvist och användas där de behövs som mest, vilket förbättrar tillgängligheten och kvaliteten på vården.

Den digitala behandlingen med Evira möjliggör för vårdgivare att hålla kontakt med patienter som bor långt från kliniken, samtidigt som klinikbesöken kan glesas ut, vilket minskar behovet av långa och ibland omständliga resor för patienterna. Detta är särskilt viktigt i glesbygdsområden där avståndet till närmaste vårdinrättning kan vara en betydande barriär för att få tillgång till nödvändig vård.

Sammantaget leder dessa förändringar till en mer flexibel, tillgänglig och kostnadseffektiv vårdmodell som bättre möter behoven hos dagens patienter och vårdgivare. 

"Behandlingen innan Evira kunde vara ett besök/månad för att bli kontinuerlig (60 min besök). Det var ju inte alls samma stöd som idag med Evira, men kändes då som bra uppföljningar."

– TioHundra, Norrtälje (2024)
 

Evira har använts i klinisk praktik sedan 2018

Dagligen använder patienter och klinisk personal Evira i behandling av barnobesitas.

Children Running_edited.jpg

3500 +

Patienter

Tusentals patienter har fått eller får hjälp att behandla sin obesitas med Evira idag

Family at a Beach_edited.jpg

1,5 år

i behandlingssnitt

Wet Feet_edited.jpg

500 000+

Mätningar

En halv miljon mätningar har genomförts i tryggheten av patienternas egna hem

Kids Blowing Bubbles_edited.jpg

−0,3
BMI-SDS

Family Playing Cricket_edited.jpg

2 000+
Behandlingsår

Patienterna bidrar redan med tusentals behandlingsår som vi regelbundet analyserar för att göra verktyget och behandlingen bättre

Superheroes_edited.jpg

42
Mottagningar

Det här visar median och medel för hur länge en patient behandlas med Evira, den varierar bl.a. beroende på grad av obesitas vid behandlingsstart

Så här mycket minskar i snitt en patient sitt BMI-SDS (mått på relativ grad av övervikt) efter ett års behandling med Evira

Så här många mottagningar har använt Evira för pediatrisk barnobesitasbehandling i

fem olika länder

Behandlarens bästa verktyg

Evira har använts för klinisk behandling av barnobesitas i flera år.
Det här är vad behandlare säger om verktyget.

“Efter 3 års arbete på vår BUMM upplever jag nu att jag äntligen har fått ett pedagogiskt redskap för att kunna utvärdera behandlingen och sätta nya mål. Det blir lättare att vara rakare, men ändå efterfråga vad familjerna vill.”

Lotta Celinder
Specialistsjuksköterska inom barn & ungdom

        Här används Evira idag

På kartan ser du vilka barnmottagningar som använder Evira för att behandla barnobesitas (även kallat fetma). Kontakta den Evira-mottagning närmast dig om du vill veta mer om vad det innebär att använda Evira för att behandla ditt barns övervikt.

11062b_84aaae820d00415a93be206a7e4190cc~mv2_edited.jpg

Vill du veta mer om Evira?
Kontakta oss så hör vi av oss inom kort.

Tack för ditt meddelande!

App
bottom of page