Vår vision

För oss är det givet att varje barn med fetma har rätt att få hjälp och stöd. Vår vision är att alla barn och familjer ska få möjligt att forma en hälsosam och hållbar livsstil.

Återkoppling i hemmet

Evira är ett digitalt verktyg för klinisk behandling av barnfetma. Behandlingen möjliggör snabb återkoppling mellan familjer och vårdgivare som överträffar traditionella metoder i kliniska studier.

Följ din utveckling

Spara vägningar med en våg som inte visar någon vikt. Evira presenterar lättförståelig relativ utveckling i din app.

Personlig målsättning

Realistiska mål sätts utifrån din familjs villkor baserade på tidigare framgångsrika familjer.

Vårdkontakt vid behov

Kliniken finns enkelt tillgänglig genom Evira när du behöver hjälp och stöd.

Grundat i forskning

Förankrat i vetenskap och teknologi har Evira utvecklats tillsammans med ledande forskare från Karolinska Institutet och med koppling till Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om vår forskning

Varför Evira?

Evira har oöverträffade resultat i kliniska studier. De som fått behandling med Evira har i genomsnitt haft dubbelt så bra utveckling jämfört med motsvarande grupper som fått standardbehandling i Sverige.

Mindre krångel

Visualisering i hemmet

Mer fokus på behandlingen 

Lättillgänglig support vid behov

Bättre resultat

Frekvent feedback

Individuella mål

Läglig intervention och uppföljning

Lägre kostnad

Färre klinikbesök

Effektiv kommunikation

Färre inställda klinikbesök

Börja med Evira

Kontakta din vårdgivare om du vill ha högkvalitativ behandling med Evira eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
Evira word mark

© Evira AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@evira.se

Samarbeta med oss

Kontakta oss

Integritetspolicy Deklaration om överensstämmelse (DoC) Informationssäkerhetspolicy Kvalitetspolicy