Resultat som vida överträffar konventionell behandling

  • Bättre resultat
  • Färre besök
  • Nöjdare familjer

Digital barnfetmabehandling

Evira är ett digitalt verktyg för klinisk behandling av barnfetma. Behandlingen möjliggör snabb återkoppling mellan familjer och vårdgivare som överträffar traditionella metoder i kliniska studier.

Kliniskt validerad nytta

Evira har framgångsrikt använts av hundratals familjer. Resultaten har utvärderats vetenskapligt av forskare vid Karolinska institutet.

Läs mer om vår forskning

Vad behandlare säger om Evira

"När någon i teamet uppmärksammar att behandlingen går dåligt för en patient så kan vi snabbt kontakta föräldrarna och diskutera vad som kan ha orsakat förändringen, samt ge råd kring hur de kan vända utvecklingen."

Sayaka Ito, dietist

"Personligare och snabbare feedback från vårdpersonal är den största skillnaden mellan Evira och andra mer anonyma appar som hjälper en att gå ner i vikt."

Lotta Bjurvald, fysioterapeut

"Den största fördelen med Evira är att behandlingen möjliggör tidigt uppmärksammande och fördjupar föräldrarnas förståelse kring vad som leder till ökad viktuppgång."

Sara Andersson, sjuksjöterska

Varför Evira?

Evira har oöverträffade resultat i kliniska studier. De som fått behandling med Evira har i genomsnitt haft dubbelt så bra utveckling jämfört med motsvarande grupper som fått standardbehandling i Sverige.

Mindre krångel

Visualisering i hemmet

Mer fokus på behandlingen 

Lättillgänglig support vid behov

Bättre resultat

Frekvent feedback

Individuella mål

Läglig intervention och uppföljning

Lägre kostnad

Färre klinikbesök

Effektiv kommunikation

Färre inställda klinikbesök

Börja med Evira

Kontakta oss gärna för mer information genom att trycka vidare nedan eller skicka ett mail till info@evira.se

Kontakta oss
Evira word mark

© Evira AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@evira.se

Samarbeta med oss

Kontakta oss

Integritetspolicy Deklaration om överensstämmelse (DoC) Informationssäkerhetspolicy Kvalitetspolicy